En
  • He
  • Ru
  • Es
  • Fr1006 Found in Search for keywords "ש"


Do not know who to choose? Leave your contact details and we will see that shopkeepers will contact you. Click here to send request
Cuisine Française  French Cuisine Netanya מסעדה צפרתית

Cuisine Française French Cuisine Netanya מסעדה צפרתית

Le Bistrot Gourmet d’Auguste - Cuisine française à Netanya. Sur la place Atzmaout, au cœur de Netanya, se trouve un nouveau café-restaurant de haut standard dont la cuisine est spectaculaire. La Cacherout est délivrée par le rabbinat de Netanya.

Dans un environnement spacieux et luxueux, proche de l’océan, le Bistrot Gourmet d’Auguste offre à ses visiteurs un piano bar, un large écran pour vos soirées dans une section séparée de l’établissement, et une salle confortable pour un dîner parfait.

Vous offrant une cuisine française gourmet à des prix hors compétition et n’utilisant que des produits de qualité supérieure, le menu est un rêve devenu réalité pour les gastronomes. Il s’accompagne de vins fins et de superbes desserts.
Notre chef sublimera votre goût et, dans un décor accordé, rendra votre expérience culinaire tout autant relaxante et digne d’intérêt.

Nous sommes ouvert pour Pessah, et entièrement casher pour la fête – Réservez à l’avance.

Si vous cherchez la plus fine cuisine française dans la région de la Sharon, suivant une parfaite tradition culinaire, visitez le Bistrot Gourmet d’ Auguste.

Ouvert pour Pessah. Fermer le Shabbat. 12.00PM à 12.00AM.

Bon Appétit!


Auguste Bistro Gourmet – French cuisine in Netanya. In the Atzmaut square in the heart of Netanya is a new, kosher meat restaurant/cafe of the highest standards and spectacular culinary delights. Kosher - Netanya Rabbinate.

In a spacious and luxurious location, not far from the ocean, Netanya's Auguste Bistro Gourmet offers its visitors a piano bar, a large screen for event viewing in a special section of the establishment, and comfortable seating for the perfect dining experience.

Offering gourmet French cuisine at competitive prices and using only the highest quality of ingredients, the menu is a beautiful dream come true for food aficionados and lovers of French dining, with fine wines and superb desserts. Please click on the article section to view the menu.

Our chef will accommodate your every taste and our decor will make your culinary experience even so much more relaxing and worthwhile.

We will be open on Passover and, of course, will be entirely Kosher for Passover – please call to make advanced booking.

If you are looking for the finest French cuisine in the Sharon area, with a tradition of absolute culinary perfection, please visit us at the Auguste Bistro Gourmet Restaurant/café.

Open on Passover. Not open on Shabbat. Open every day from 12.00 PM to 12.00 AM.

Bon appetite!

More Info...
Phone: 09-7799777 | State: ישראל | Address: כיכר העצמאות ,נתניה
נעליים בית שמש Beit Shemesh Shoes
Phone: 050-6989492 | State: ישראל | Address: הנשיא 47 ,בית שמש
English Hebrew Romanian Translations תרגום אנגלית עברית רומנ
Phone: +972542865477 | State: ישראל | Address: בת גלים ,חיפה
חרוזים ירושלים Jerusalem Beads
Phone: 02-6251131 | State: ישראל | Address: דורות ראשונים ,ירושלים
ברוש מערכות מים Brosh Water Systems
Phone: 02-6250699 | State: ישראל | Address: דרך חברון 42 ,ירושלים
Reptile Veterinarian Israel וטרינר זוחלים כפר יונה

Reptile Veterinarian Israel וטרינר זוחלים כפר יונה

Dr. Bernard Hurwitz – Veterinarian in Kfar Yona, Moshav Yanuv – 052-6636646

Dr. Bernard Hurwitz is an South African educated and trained veterinarian serving the entire Kfar Yona area. Specializing in small pets, reptiles including snakes, exotic birds and other exotic animals and pets in his veterinary clinic in Moshav Yanuv, he serves clients with regular veterinary checkups, orthopedics, dental work for dogs and cats and other small pets, veterinary surgery, spaying and neutering of dogs and cats and emergency calls 24/7.

Fluent in both English and Hebrew, Dr. Hurwitz serves clients from the area with patience, a thorough professionalism and a knowledge of animals that is not customary even for other veterinarians. As a reptile veterinarian in Israel, Dr. Hurwitz has years of experience as a snake veterinarian as well as for iguanas, lizards and other exotic pets, including as a veterinarian for exotic birds.

Veterinary Clinic in Kfar Yona, Moshav Yanuv. Dog and Cat Veterinarian, sheeps, goats, birdes and exotic birds, snakes and reptiles. Reptile veterinarian in Israel with years of specialized care for your small pets and exotic pets. Dr. Bernard Hurwitz.

Dr. Hurwitz also runs the pet cemetery in Moshav Yanuv that is a pet cemetery for the Sharon area.

More Info...
Phone: 052-6636646 | State: ישראל | Address: ,מושב ינוב
חומרים ייחודיים לצביעת רכב - צבי לירון קאר פיינטס
Phone: 050-3091345 | State: ישראל | Address: ,הוד השרון
באזור השרון ומרכז EFT in the Sharon Area

באזור השרון ומרכז EFT in the Sharon Area

http://www.kati4life.co.il/site/index.asp?depart_id=121726&lat=en

Kati Sivan is an EFT practitioner living in Nordiya near Netanya and serving the entire area, from Ramat Gan to Zichron Ya'akov. She also delivers seminars and workshops on EFT and related fields. Kati is also a professional and licensed horse riding instructor teaching holistic riding and other forms of animal assisted therapy.

EFT - Emotional Freedom Techniques - is a discipline that is based on body meridians, much like Chinese Medicine and that is a form of acupuncture without needles. However, for Kati EFT is far more than one discipline or technique. As a licensed instructor and Master in Reiki , she uses a variety of techniques that provide a chance for obtaining the ultimate goal - happiness, well being, emotional and physical health, success.

The techniques include Access Bars (R), Theta healing, NLP (neurolinguistic programming), Bach Flower remedies, Reiki, Time Line Therapy, IPEC (Integrated Physical and Emotional Clearing) and META medicine. Her specialty is in integrating these various techniques and approaches into a personal and tailor made program for her clients to obtain health and emotional freedom.

Kati also integrates this technique for groups and offers courses throughout the Netanya and Tel Aviv areas. Further, she is a frequent speaker at seminars and workshops for EFT and related health techniques throughout the area.

Her clients are from Zichron Ya'akov, Pardess Hana-Karkur, Hadera, Netanya, Raanana, Herzliya, Hod Hasharon, Kfar Saba, Ramat Gan and Tel Aviv.

Through the approach of META medicine, Kati uses her techniques to find the root cause of physical and emotional struggle, to root out and open up the causes of our personal and physical weaknesses and to allow for the development of an emotionally sound and free individual, whose personal and physical well being will no longer be restricted by past trauma or illness.

Kati's approach is unique, well founded and grounded, and comes with years of formal training and experience in helping people of all ages and both genders to find a new and healthier path in life.

Kati is also an expert in helping soldiers overcome PTSD through EFT training aided by the other techniques she uses. Each, according to the will, personality and needs of the traumatized soldier. Her work in this field is not only important, but groundbreaking. PTSD treatment in Israel is, unfortunately, a much needed field. Kati helps our soldiers find release from PTSD in order to regain strength and a sense of purpose in their lives.

More Info...
Phone: 052-3652311 | State: ישראל | Address: ,נורדיה
Women Life Coach Ramat Gan Entrenadora de Vida para Mujeres

Women Life Coach Ramat Gan Entrenadora de Vida para Mujeres

Life Coach for Women Ramat Gan - Entrenadora de Vida para Mujeres en Ramat Gan
Shirli Ionit - 054-7349690
Shirli is fluent in English, Spanish and Hebrew

Entrenadora espiritual y de vida para mujeres en ramat gan
Shirli Ionit 054-7349690
Shirli habla español, ingles y hebreo

Nacida en Santiago de Chile, Vivo actualmente en Israel donde descubrí mi pasión por el coaching de vida, soy experta coach/entrenadora de mujeres, especializada en coaching de vida espiritual, profesora y coach de profesión la cual me ayudo a establecer mi estilo de vida y me dio la base para formar mi vida con mas energía, bienestar y amor, con la cual descubri mi propio potencial y satisfacción. Las técnicas que he desarrollado y estudiado me han permitido a mi, a mi pareja y a mi la familia disfrutar del espíritu y de la vida en Israel, y a sobre llevar cualquier reto.

Mi objetivo es compartir con el mundo el regalo que es el life coaching y sus beneficios como persona integral que somos, como un todo, lo que me ha dado mucha paz interior, plenitud y felicidad. No lo digo de una manera cínica, tengo una vida en armonía y plena gracias al estilo de vida del life coaching, el coaching me a dado un estilo de vida extraordinario, soy mi mejor ser, soy mas agradecida, natural, pro-activa, alegre y aprovecho al máximo mis posibilidades, creo y confío mas en mi misma!

El coaching de vida le da alas al pensamiento para llevar este a la acción, al hecho y así descubrir que todo lo que quieres y deseas es posible teniendo las herramientas correctas y la actitud correcta.

Encuentra felicidad y la emoción por la vida, satisfacción física, mental y espiritual, vive tu propósito de vida, aprende la habilidad de tomar mejores decisiones, descubre tu fuerza y sabiduría interior!

Estimula tu conciencia, tu foco y poder organizacional aprendiendo de limitaciones pasadas, obteniendo resultados deseados. Durante mis talleres grupales, cursos y eventos para mujeres alcanzaras la satisfacción el éxito, el amor, paz interior, mejor calidad de vida y bienestar para vivir la vida con gran entusiasmo, fuerzas, aumentando tu autoestima y confianza los que te llevaran a ser mas productiva, así también, desencadenar tu talento y creatividad.

Mis técnicas incluyen psicología positiva, inteligencia emocional, salud interior, meditación, sanando, aromaterapia, kabalah, y otros de manera progresiva en balance de la mente - cuerpo y alma para estar en armonía.

Creo y tengo fe en hombres y mujeres por igual, por otra parte, me concentro en ayudar a en apoyar a mujeres de todas las edades, de todos los credos y en distintas situaciones, esa es mi gran satisfacción, en la búsqueda y encuentro de paz interior, alegría y fuerza usando métodos que son aplicables toda la vida.

Con amor y esperando escuchar de ti, estoy siempre a tu servicio para responder cualquier pregunta que puedas tener

Shirli Ionit Entrenadora de vida y formadora profesional, sirviendo a mujeres en todo israel, en el centro del país, incluyendo el area de hasharon, y el merkaz, y por skype a todo el país y al mundo.

Me puedes llamar cuando quieras, estoy para servirte en el numero celular el 054-7349690

Muchas gracias

Shirli Ionit - life coach for women in Ramat Gan, serving women from the entire area, including Raanana, Petha Tikva, Kfar Saba, Rishon Lezion, Herzliya, Holon, Netanyah, Bat Yam, Givatayim,Tel Aviv, Ramant Gan and adjacent areas.

Nuevo servicio! Por skype!!! shirabr22
Please Give me a call at: 054-7349690
Sessions also possible via SKYPE: shirabr22

Shirli Ionit - Coach De Vida Para Mujeres En Ramat gan, Sirviendo a mujeres de todas partes de Israel, incluyendo ciudades como, Rannana, Petaj Tikvah, Kfar Saba, Rishon Letzion, Herliyah, Holon, Bat Yam, Givataim, Tel Aviv, Nataniyah, Haifa y sus alrededores.


More Info...
Phone: 054-7349690 | State: ישראל | Address: השילוח 6 ,רמת גן
וטרינר בטבריה  Veterinarian in Tiberias

וטרינר בטבריה Veterinarian in Tiberias

Veterinarian in Tiberias - Kinneret Veterinary clinic in Tiberias - 04-6723198, 052-2479057. 19 Neiberg Street, corner of Bialik. English, Hebrew and Russian spoken.

Professional and reliable staff specializing in dogs and cats. The staff includes Dr. Mickey Cohensius, Dr. Sarit Oz, Dr. Miri Zohar and Dr. Alon Kochavi. Assistants: Rafaela Lioni and Marina Yudin. This is a staff that truly loves animals and is devoted to both patient and owner.

There is a blood laboratory on the premises. The veterinary clinic in Tiberias provides the following services: regular checkups and vaccinations, microchip insertion for identification, treatment for worms, fleas and other pests, veterinary surgery, orthopedic surgery, removal of tumors, dental work for dogs and cats, spaying, neutering, digital x-ray and ultrasound imaging.

The veterinary clinic also has access to expert advice and provides emergency services. In the case of an emergency, please call: 052-2479057

You can even enjoy our wonderful service of hair cutting for dogs and cats, by appointment.

If you are seeking a veterinarian in Tiberias, please visit our Veterinary Clinic in Tiberias, the Kinneret Veterinary Clinic. We are dedicated, friendly and thoroughly professional.

More Info...
Phone: 04-6723198 | State: ישראל | Address: נייברג 19 ,טבריה

Categories